ביאורי תפילה מפי הרב שלמה מילר שליט”א על ברכות השחר

מודה אני

מה טובו

אדון עולם

אלוקי נשמה

ברכות השחר

ברכות התורה

המכין מצעדי גבר עד הנותן ליעף כח

המעביר שינה

יהי רצון

פוקח עיורים עד רוקע הארץ

יברכך – אלו דברים

נטילת ידיים ואשר יצר