הוועידה השנתית לרכזי “בני אמונים” בהיכלי הישיבות – אב תשע”ה

מראות הוועידה השנתית לרכזי "בני אמונים" בהיכלי הישיבות

קרוב לאלף רכזים ממאות ישיבות ברחבי הארץ

התכנסו ובאו לוועידה השנתית

שהתקיימה בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות.

צילומים שוקי לרר