כינוס נציגי בני אמונים בישיבות הקדושות

ביוזמת ארגון בני אמונים

מאות רכזי הארגון השתתפו בכנס מרכזי

שהתקיים בראשות מרנן ורבנן שליט”א

ביום חמישי כ”ה מנח אב תשע”ד

באולם שע”י “בית מלכה” רח’ ברנדייס 2 ירושלים