כינוס רבבות ילדי ‘בני אמונים’ בניו יורק

רבבת ילדים מרחבי ארצות הברית התכנסו למעמד מרגש לציון סיום השלב הראשון למבצעי 'בני אמונים' בארה"ב

במרכזו הוכנס ספר תורה מהודר שנכתב במלואו על ידי ילדי 'בני אמונים'

בורו פארק – אדר תשע"ה