כינוס ילדי ‘בני אמונים’ בבני ברק

כינוס חיזוק לאלפי נציגי ילדי 'בני אמונים'

אלפי ילדים התכנסו מכל רחבי הארץ לכינוס התחזקות בעניית אמן

שהתקיים באודיטוריום העירוני ברח' רבינוב 2 בבני ברק

אור לי"ג אלול תשע"ג