כנס ראשי ישיבות

כנס ראשי ישיבות לחיזוק התפילה ועניית אמן בכוונה
ביוזמת ארגון "בני אמונים"
בראשות מרן הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

שמות ראשי הישיבות שהשתתפו בכינוס:

הגאון רבי ירחמיאל  אונגרישר ר"י בית מדרש עליון

הגאון רבי יהושע  אייכנשטיין ר"י יד אהרן

הגאון רבי שלמה  אנגלנדר ר"י בית שמעיה

הגאון רבי יעקב יהושע אנגלנדר ר"י מכנובקא

הגאון רבי מסעוד  בן שמעון ר"י אור אליצור

הגאון רבי יצחק  ברטלר ר"י איתרי

הגאון רבי איתמר  גרבוז ר"י אורחות תורה

הגאון רבי ברוך דוב  דיסקין  ר"י אורחות תורה

הגאון רבי צבי  דרבקין ר"י גרודנא

הגאון רבי חיים  וואזנר ר"י חכמי לובלין

הגאון רבי עמנואל  טולדנו  מר"י שארית יוסף

הגאון רבי בצלאל  טולידנו  ר"י אור ברוך

הגאון רבי צבי  כץ  ר"י חזון נחום

הגאון רבי יצחק  ערנפלד ר"י בית שמואל

הגאון רבי אבינועם  פוסטבסקי  ר"י אור יהודה

הגאון רבי בצלאל  פנחסי ר"י ברכת אפרים

הגאון רבי דוד יצחק  שפירא   ר"י באר יעקב

הגאון רבי דוד אפשטיין מר"י כנסת יצחק חדרה

הגאון רבי אריה לייב שפירא משגיח ישיבת פונביז' לצעירים

הגאון רבי ישראל סוקל מר"י אור יהודה