סיפורי ר' שרגי על אמן

אמן – ההגנה הטובה ביותר

אמן – תנאי לקיום הברכה

אמן במסירות נפש

אמן גורר אמן

אמן לא מחמיצים

אמן ענית – עולמות בנית

אמן של אליהו הנביא

החזיון הנורא

הקול שעלה מן היקב

זכותם של יהודי ירושלים

יש קונה עולמו באמן אחת

כאן מחלקים יהלומים

כל אחד יכול

מעשה ברכבת

נס כפול