פרשת דברים                             פרשת ואתחנן                            פרשת עקב                                פרשת ראה

וכל מאמינים - דברים       וכל מאמינים פרשת ואתחנן       וכל-מאמינים---עקב-למייל-1       וכל-מאמינים---ראה-למייל-1

 

פרשת שופטים                            פרשת כי תצא                           פרשת כי תבא                            פרשת ניצבים – וילך

למייל-וכל-מאמינים---שופטים-1       וכל מאמינים פרשת כי תצא       וכל מאמינים פרשת כי תבא בעברית       וכל-מאמינים---נצבים-וילך

כתיבת תגובה