לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר ביידיש לשנת תשע"ד לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר ביידיש לשנת תשע"ה לחצו כאן

פרשת במדבר                           פרשת נשא                               פרשת בהעלותך                        פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר תשע''ו       וכל מאמינים - נשא תשע''ו        וכל מאמינים - בהעלותך תשע''ו       וכל מאמינים - שלח תשע''ו

פרשת קרח                               פרשת חוקת                            פרשת בלק                              פרשת מטות

וכל מאמינים - קרח תשע''ו        וכל מאמינים - חוקת תשע''ו       וכל מאמינים - בלק תשע''ו       וכל מאמינים - מטות תשע''ו

פרשת מסעי

וכל מאמינים - מסעי תשע''ו