עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ה לחצו כאן

עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ו לחצו כאן

 

פרשת במדבר                             פרשת נשא                               פרשת בהעלותך                          פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר באנגלית תשעז       וכל מאמינים באנגלית על פרשת נשא       וכל מאמינים אנגלית - בהעלותך עז        וכל מאמינים שלח באנגלית תשע"ז

 

פרשת קורח                               פרשת חוקת                               פרשת בלק                                פרשת פנחס

וכל מאמינים קורח באנגלית תשע"ז        וכל מאמינים אנגלית - חוקת עז       וכל מאמינים פרשת בלק באנגלית תשע"ז        וכל מאמינים באנגלית פרשת פנחס תשע"ז

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים - מטות מסעי באנגלית תשעז