עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ה לחצו כאן

עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ו לחצו כאן

עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ז לחצו כאן

 

פרשת במדבר                            פרשת נשא                                פרשת בהעלותך                         פרשת שלח

וכל מאמינים פרשת במדבר באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת נשא באנגלית       וכל מאמינים פרשת בהעלותך באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת שלח באנגלית תשע"ח

 

פרשת קרח                                פרשת חקת                                פרשת בלק                               פרשת פינחס

וכל מאמינים פרשת קרח באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת חקת באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בלק באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת פינחס באנגלית תשע"ח

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים פרשת מטות מסעי באנגלית תשע"ח