עלוני ‘וכל מאמינים’ במדבר באנגלית לשנת תשע”ט

פרשת שלח

פרשת בהעלותך

פרשת נשא

פרשת במדבר

פרשת פנחס

פרשת בלק

פרשת חוקת

פרשת קורח

פרשת מטות