פרשת קרח                               פרשת חוקת                               פרשת בלק                                פרשת פנחס

פרשת קרח- אנגלית       פרשת חוקת -אנגלית       וכל מאמינים פרשת בלק באנגלית       פרשת פנחס באנגלית

 

 

פרשת מטות                               פרשת מסעי

וכל מאמינים באנגלית - פרשת מטות       וכל מאמינים פרשת מסעי באנגלית

כתיבת תגובה