לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר ביידיש לשנת תשע"ד לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר ביידיש לשנת תשע"ה לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר ביידיש לשנת תשע"ו לחצו כאן

 

פרשת במדבר                             פרשת נשא                               פרשת בהעלותך                          פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר תשעז       וכל מאמינים על פרשת נשא       וכל מאמינים - בהעלותך תשעז       וכל מאמינים שלח תשע"ז

 

פרשת קורח                               פרשת חוקת                               פרשת בלק                               פרשת פנחס

וכל מאמינים קורח תשע"ז       וכל מאמינים - חוקת עז       וכל מאמינים פרשת בלק תשע"ז       וכל מאמינים פרשת פנחס תשע"ז

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים - מטות מסעי תשעז