לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ה לחצו כאן

 

פרשת במדבר                           פרשת נשא                              פרשת בהעלותך                        פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר תשע''ו       וכל מאמינים - נשא תשע''ו       וכל מאמינים - בהעלותך תשע''ו       וכל מאמינים - שלח תשע''ו

פרשת קרח                                פרשת חוקת                           פרשת בלק                               פרשת מטות

וכל מאמינים - קרח תשע''ו       וכל מאמינים - חוקת תשע''ו       וכל מאמינים - בלק תשע''ו       וכל מאמינים - מטות תשע''ו

פרשת מסעי

וכל מאמינים - מסעי תשע''ו