לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית מנוקד לשנת תשע"ו לחץ כאן

פרשת בראשית                           פרשת נח                                   פרשת לך לך                             פרשת וירא

וכל מאמינים - בראשית תשע''ו       כל מאמינים - נח תשע''ז       וכל מאמינים פרשת לך לך תשע"ז       וכל מאמינים - וירא תשעז

 

פרשת חיי שרה                            פרשת תולדות                           פרשת ויצא                               פרשת וישלח

חיי שרה עברית תשעז       וכל מאמינים - תולדות תשע"ז       וכל מאמינים - ויצא תשעז       וכל מאמינים - וישלח תשעז

 

פרשת וישב                               פרשת מקץ                                 פרשת ויגש                              פרשת ויחי

וכל מאמינים פרשת וישב תשע"ז       וכל מאמינים - מקץ תשעז       וכל מאמינים - ויגש תשעז       וכל מאמינים - ויחי תשעז