לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ה לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ו לחצו כאן

 

פרשת במדבר                             פרשת נשא                               פרשת בהעלותך                         פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר תשעז       וכל מאמינים על פרשת נשא       וכל מאמינים - בהעלותך תשעז       וכל מאמינים שלח תשע"ז

 

פרשת קורח                               פרשת חוקת                              פרשת בלק                                פרשת פנחס

וכל מאמינים קורח תשע"ז       וכל מאמינים - חוקת עז       וכל מאמינים פרשת בלק תשע"ז       וכל מאמינים פרשת פנחס תשע"ז

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים - מטות מסעי תשעז