לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית מנוקד לשנת תשע"ו לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית מנוקד לשנת תשע"ז לחץ כאן

 

פרשת נח                                   פרשת לך לך                             פרשת וירא                               פרשת חיי שרה

וכל מאמינים פרשת נח תשע"ח       וכל מאמינים פרשת לך לך תשע"ח       וכל מאמינים פרשת וירא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת חיי שרה תשע"ח

 

פרשת תולדות                            פרשת ויצא                               פרשת וישב                                פרשת מקץ

וכל מאמינים פרשת תולדות תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ויצא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת וישב תשעח       וכל מאמינים פרשת מקץ תשע"ח

 

פרשת ויגש                                פרשת ויחי

וכל מאמינים - ויגש תשע''ח       וכל מאמינים - פרשת ויחי תשע''ח