לעלונים מנוקדים על חומש ויקרא לשנת תשע"ה לחצו כאן

 

פרשת ויקרא                            פרשת צו                                 פרשת שמיני                           פרשת תזריע

וכל מאמינים - ויקרא תשע''ו       וכל מאמינים - צו תשע''ו       וכל מאמינים - שמיני תשע''ו        וכל מאמינים - תזריע תשע''ו

 

פרשת מצורע                           פרשת אחרי מות                       פרשת קדושים                         פרשת אמור

וכל מאמינים פרשת מצורע      וכל מאמינים אחרי מות תשע''ו       וכל מאמינים - קדושים תשע''ו       וכל מאמינים - אמור תשע''ו

 

פרשת בהר                              פרשת בחוקותי

וכל מאמינים - בהר תשע''ו       וכל מאמינים - בחוקותי תשע''ו