לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ה לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ו לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' במדבר מנוקד לשנת תשע"ז לחצו כאן

 

פרשת במדבר                            פרשת נשא                                פרשת בהעלותך                          פרשת שלח

וכל מאמינים פרשת במדבר תשע"ח       וכל מאמינים פרשת נשא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בהעלותך תשע"ח       וכל מאמינים פרשת שלח תשע"ח

 

פרשת קרח                                פרשת חקת                                פרשת בלק                               פרשת פינחס

וכל מאמינים פרשת קרח תשע"ח       וכל מאמינים פרשת חקת תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בלק תשע"ח       וכל מאמינים פרשת פינחס תשע"ח

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים פרשת מטות מסעי תשע"ח