לעלוני 'וכל מאמינים' בעברית מנוקד על חומש שמות לשנת תשע"ה לחץ כאן

 

פרשת שמות                             פרשת וארא                             פרשת בא                                פרשת בשלח

פרשת שמות - וכל מאמינים       וכל מאמינים - וארא מנוקד תשע''ו       כל מאמינים - בא תשע''ו       וכל מאמינים - בשלח תשע''ו

 

פרשת יתרו                             פרשת משפטים                          פרשת תרומה                          פרשת תצוה

וכל מאמינים - יתרו תשע''ו       וכל מאמינים - משפטים תשע''ו        וכל מאמינים - תרומה תשע''ו        וכל מאמינים - תצוה תשע''ו

 

פרשת כי תשא                          פרשת ויקהל                             פרשת פקודי

וכל מאמינים - כי תשא תשע''ו       וכל מאמינים - ויקהל תשע''ו       וכל מאמינים - פקודי תשע''ו