פרשת במדבר                           פרשת נשא                              פרשת בהעלותך                        פרשת שלח

וכל מאמינים - במדבר מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים - נשא מנוקד תשע''ה        וכל מאמינים - בהעלותך תשע''ה        וכל מאמינים - שלח מנוקד תשע''ה

 

פרשת קרח                              פרשת חקת                               פרשת בלק                             פרשת פנחס

וכל מאמינים - קרח מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים - חקת מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים - בלק מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים - פנחס מנוקד תשע''ה

 

 

פרשת מטות מסעי

וכל מאמינים - מטות מסעי מנוקד תשע''ה

כתיבת תגובה