פרשת דברים                            פרשת ואתחנן                          פרשת עקב                              פרשת ראה

וכל מאמינים - דברים מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים מנוקד ואתחנן תשע''ה       וכל מאמינים - עקב מנוקד תשע''ה        וכל מאמינים - ראה מנוקד תשע''ה

 

פרשת שופטים                          פרשת כי תצא                          פרשת כי תבא                           פרשת ניצבים

וכל מאמינים - שופטים מנוקד תשע''ה        וכל מאמינים - כי תצא מנוקד תשע''ה       וכל מאמינים - כי תבא מנוקד תשע''ה        וכל מאמינים - נצבים מנוקד תשע''ה

פרשת וילך

וכל מאמינים - וילך מנוקד תשע''ה

כתיבת תגובה