פרשת בראשית                          פרשת נח                                 פרשת לך לך                           פרשת וירא

וכל מאמינים - בראשית מנוקד תשע''ו       וכל מאמינים - נח מנוקד תשע''ו        וכל מאמינים - לך לך מנוקד תשע''ו       וכל מאמינים - וירא מנוקד תשע''ו

 

פרשת חיי שרה                          פרשת תולדות                         פרשת ויצא                               פרשת וישלח

וכל מאמינים - חיי שרה תשע''ו        וכל מאמינים - תולדות תשע''ו       וכל מאמינים - ויצא תשע''ו       וכל מאמינים - וישלח תשע''ו

 

פרשת וישב                              פרשת מקץ                              פרשת ויגש                              פרשת ויחי

וכל מאמינים - וישב תשע''ו       וכל מאמינים - מקץ תשע''ו        וכל מאמינים - ויגש תשע''ו       וכל מאמינים - ויחי תשע''ו