לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית באנגלית משנים קודמות לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית באנגלית משנת תשע"ז לחץ כאן

 

פרשת נח                                  פרשת לך לך                              פרשת וירא                                פרשת חיי שרה

וכל מאמינים פרשת נח באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת לך לך באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת וירא באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת חיי שרה באנגלית תשע"ח

 

פרשת תולדות                             פרשת ויצא                               פרשת וישב                               פרשת מקץ

וכל מאמינים פרשת תולדות באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ויצא באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת וישב באנגלית תשעח       וכל מאמינים פרשת מקץ באנגלית תשע"ח

 

פרשת ויגש

וכל מאמינים - ויגש באנגלית תשע''ח