לעלוני 'וכל מאמינים' בראשית באנגלית משנים קודמות לחץ כאן

פרשת בראשית                          פרשת נח                                   פרשת לך לך                              פרשת וירא

בראשית באנגלית       וכל מאמינים אנגלית - נח עז       וכל מאמינים פרשת לך לך באנגלית תשע"ז       וכל מאמינים - וירא באנגלית תשעז

 

פרשת חיי שרה                           פרשת תולדות                            פרשת ויצא                               פרשת וישלח

חיי שרה אנגלית תשעז       וכל מאמינים - תולדות תשע"ז       וכל מאמינים אנגלית - ויצא עז        וכל מאמינים אנגלית - וישלח עז

 

פרשת וישב                                פרשת מקץ                                פרשת ויגש                               פרשת ויחי

וכל מאמינים פרשת וישב באנגלית תשע"ז       וכל מאמינים מנוקד - מקץ תשע''ז        וכל מאמינים אנגלית - ויגש עז        וכל מאמינים אנגלית - ויחי עז