לעלוני 'וכל מאמינים' דברים באנגלית לשנת תשע"ה לחצו כאן

 

פרשת דברים                            פרשת ואתחנן                            פרשת עקב                                  פרשת ראה

 וכל מאמינים אנגלית - דברים עו       וכל מאמינים אנגלית - ואתחנן עו       וכל מאמינים אנגלית - עקב        וכל מאמינים אנגלית - ראה עו

 

פרשת שופטים                          פרשת כי תצא                             פרשת כי תבוא                            פרשת ניצבים

וכל מאמינים - שופטים באנגלית תשע''ו       וכל מאמינים אנגלית - כי תצא עו       וכל מאמינים אנגלית - כי תבא עו       וכל מאמינים אנגלית - נצבים עו

 

פרשת וילך

וכל מאמינים אנגלית - וילך עו