עלוני ‘וכל מאמינים’ דברים באנגלית לשנת תשע”ט

פרשת ראה

פרשת עקב

פרשת ואתחנן

פרשת דברים

פרשת ניצבים

פרשת כי תבוא

פרשת כי תצא

פרשת שופטים

פרשת וילך