עלוני ‘וכל מאמינים’ דברים באנגלית לשנת תש"פ

פרשת ראה

פרשת עקב

פרשת ואתחנן

פרשת דברים

פרשת ניצבים-וילך

פרשת כי תבוא

פרשת כי תצא

פרשת שופטים

פרשת האזינו