לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים באנגלית לשנת תשע”ז לחצו כאן

לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים באנגלית לשנת תשע”ו לחצו כאן

לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים באנגלית לשנת תשע”ה לחצו כאן

 

פרשת דברים                             פרשת ואתחנן                            פרשת עקב                                פרשת ראה

וכל מאמינים פרשת דברים באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ואתחנן באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת עקב באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ראה באנגלית תשע"ח

 

פרשת שופטים                           פרשת כי תצא                            פרשת כי תבוא                           פרשת ניצבים

וכל מאמינים פרשת שופטים באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת כי תצא באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת כי תבוא באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ניצבים באנגלית תשע"ח