עלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשע”ט

פרשת דברים

פרשת ואתחנן

פרשת עקב

פרשת ראה

פרשת שופטים

פרשת כי תצא

פרשת כי תבוא

פרשת ניצבים

פרשת וילך