עלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשפ"א

פרשת דברים

פרשת ואתחנן

פרשת עקב

פרשת ראה