לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשע”ז לחצו כאן

לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשע”ו לחצו כאן

לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשע”ה לחצו כאן

לעלוני ‘וכל מאמינים’ דברים ביידיש לשנת תשע”ד לחצו כאן

 

פרשת דברים                             פרשת ואתחנן                            פרשת עקב                                 פרשת ראה

וכל מאמינים פרשת דברים תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ואתחנן תשע"ח       וכל מאמינים פרשת עקב תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ראה תשע"ח

 

פרשת שופטים                           פרשת כי תצא                            פרשת כי תבוא                           פרשת ניצבים

וכל מאמינים פרשת שופטים תשע"ח       וכל מאמינים פרשת כי תצא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת כי תבוא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת ניצבים תשע"ח

 

פרשת וילך

וכל מאמינים פרשת וילך תשע"ח