לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא באנגלית לשנת תשע"ו לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא באנגלית לשנת תשע"ו לחץ כאן

 

פרשת ויקרא                              פרשת צו                                   פרשת תזריע מצורע                    פרשת אחרי-קדושים

וכל מאמינים - ויקרא באנגלית תשע''ח       וכל מאמינים פרשת צו באנגלית תשע"ח        וכל מאמינים פרשת תזריע מצורע באנגלית תשע"ח       אוכל מאמינים - אחרי-קדושים תשע"ח

 

פרשת ויקרא                              פרשת בהר                               פרשת בחוקותי

וכל מאמינים פרשת אמור באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בהר באנגלית תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בחוקותי באנגלית תשע"ח