פרשת ויקרא                             פרשת צו                                פרשת שמיני                            פרשת תזריע

וכל מאמינים אנגלית - ויקרא עו        וכל מאמינים אנגלית - צו עו        ויקרא אנגלית       וכל מאמינים אנגלית - תזריע עו
פרשת מצורע                            פרשת אחרי מות                       פרשת קדושים                         פרשת אמור
וכל מאמינים אנגלית מצורע       אחרי מות אנגלית       וכל מאמינים אנגלית - קדושים עו       וכל מאמינים אנגלית - אמור עו

 

פרשת בהר                               פרשת בחוקותי

וכל מאמינים אנגלית - בהר עו       וכל מאמינים אנגלית - בחוקותי עו

כתיבת תגובה