לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ה לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ו לחץ כאן

 

פרשת ויקרא                              פרשת שמיני                              פרשת תזריע מצורע                    פרשת אחרי מות קדושים

וכל מאמינים - ויקרא תשע''ז       וכל מאמינים - שמיני תשעז       וכל מאמינים - תזריע מצורע תשעז       וכל מאמינים - אחרי מות קדושים תשעז

 

פרשת אמור                                פרשת בהר בחוקותי

וכל מאמינים - אמור תשעז       פרשת בהר בחוקותי