לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ה לחץ כאן

 

 פרשת ויקרא                            פרשת שמיני                            פרשת תזריע                            פרשת מצורע

וכל מאמינים - ויקרא תשע''ו       וכל מאמינים - שמיני תשע''ו       וכל מאמינים - תזריע תשע''ו       וכל מאמינים פרשת מצורע

פרשת אחרי מות                        פרשת קדושים                         פרשת אמור                             פרשת בהר

וכל מאמינים אחרי מות תשע''ו       וכל מאמינים - קדושים תשע''ו        וכל מאמינים - אמור תשע''ו       וכל מאמינים - בהר תשע''ו

פרשת בחוקותי

וכל מאמינים - בחוקותי תשע''ו