פרשת ויקרא                             פרשת צו                                פרשת תזריע מצורע                  פרשת אחרי קדושים

וכל-מאמינים-אידיש---ויקרא---תשע''ה--1       zav       תזריע מצורע, אידיש       וכל מאמינים אידיש אחרי קדושים תשע''ה

פרשת אמור                             פרשת בהר                              פרשת בחוקותי

וכל מאמינים אידיש פרשת אמור תשע''ה       וכל מאמינים אידיש בהר תשע''ה       וכל מאמינים אידיש בחקותי תשע''ה

כתיבת תגובה