לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ה לחץ כאן

 

פרשת ויקרא                             פרשת צו                                 פרשת שמיני                           פרשת תזריע

וכל מאמינים - ויקרא תשע''ו       וכל מאמינים - צו תשע''ו       וכל מאמינים - שמיני תשע''ו       וכל מאמינים - תזריע תשע''ו

 

פרשת מצורע                            פרשת אחרי מות                       פרשת קדושים                          פרשת אמור

וכל מאמינים פרשת מצורע       וכל מאמינים אחרי מות תשע''ו       וכל מאמינים - קדושים תשע''ו       וכל מאמינים - אמור תשע''ו

 

פרשת בהר                              פרשת בחוקותי

וכל מאמינים - בהר תשע''ו       וכל מאמינים - בחוקותי תשע''ו