לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ה לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ו לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' ויקרא לשנת תשע"ז לחץ כאן

 

פרשת ויקרא                              פרשת צו                                   פרשת תזריע מצורע                    פרשת אחרי-קדושים

וכל מאמינים - ויקרא תשע''ח       וכל מאמינים פרשת צו תשע"ח       וכל מאמינים פרשת תזריע מצורע תשע"ח       וכל מאמינים פרשת אחרי-קדושים תשע"ח

 

פרשת אמור                              פרשת בהר                                פרשת בחוקותי

וכל מאמינים פרשת אמור תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בהר תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בחוקותי תשע"ח