פרשת ויקרא                             פרשת צו                                פרשת תזריע מצורע                  פרשת אחרי קדושים

וכל-מאמינים---ויקרא-תשע''ה--1       zav       וכל-מאמינים---תזריע-מצורע-תשע''ה--1       וכל מאמינים - אחרי קדושים תשע''ה

פרשת  אמור                            פרשת בהר                               פרשת בחוקותי

וכל מאמינים - אמור תשע''ה       וכל מאמינים - בהר תשע''ה       וכל מאמינים - בחקותי תשע''ה

כתיבת תגובה