לעלוני 'וכל מאמינים' שמות ביידיש לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות ביידיש לשנת תשע"ה לחץ כאן

 

פרשת שמות                             פרשת וארא                             פרשת בא                               פרשת בשלח

פרשת שמות - וכל מאמינים       וכל מאמינים - וארא תשע''ו       כל מאמינים - בא תשע''ו       וכל מאמינים - בשלח תשע''ו

 

פרשת יתרו                              פרשת משפטים                         פרשת תרומה                           פרשת תצוה

וכל מאמינים - יתרו תשע''ו       וכל מאמינים - משפטים תשע''ו       וכל מאמינים - תרומה תשע''ו       וכל מאמינים - תצוה תשע''ו

 

פרשת כי תשא                          פרשת ויקהל                             פרשת פקודי

וכל מאמינים - כי תשא תשע''ו       וכל מאמינים - ויקהל תשע''ו        וכל מאמינים - פקודי תשע''ו