לעלוני 'וכל מאמינים' שמות לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות לשנת תשע"ה לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות לשנת תשע"ו לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות לשנת תשע"ז לחץ כאן

 

פרשת שמות                              פרשת וארא                              פרשת בא                                  פרשת בשלח

וכל מאמינים פרשת שמות תשע"ח       וכל מאמינים פרשת וארא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בא תשע"ח       וכל מאמינים פרשת בשלח תשע"ח

 

פרשת יתרו                                פרשת משפטים                         פרשת תרומה                              פרשת תצוה

וכל מאמינים פרשת יתרו תשע"ח       וכל מאמינים פרשת משפטים תשעח       וכל מאמיניפ פרשת תרומה תשע"ח       וכל מאמינים פרשת תצוה תשע"ח

 

פרשת ויקהל פקודי

וכל מאמינים פרשת ויקהל פקודי תשע"ח