פעילות הארגון

הסברה

בארגון “בני אמונים” מאמינים בהסברה.
במהלך שנות פעילותו הופקו על ידו דיסקים, לא מעט ספרים, חוברות ופוסטרים מגוונים
העוסקים במצוות עניית אמן על שלל היבטיה והלכותיה.
חומרי עזר אלו משמשים הן את המחנכים והן את התלמידים המבקשים לחזק ולהתחזק במצווה זאת.
כמו כן מפיץ הארגון את משנתו באמצעות עלונים מושקעים לנוער ולמבוגרים,
ומפעם לפעם גם באמצעות פרסום מודעות בעיתונות.
בשנה האחרונה הפעילות השתדרגה ועלתה בכמה רמות,
עם הקמתו של “קול אמונים” – קו טלפון ייחודי ומשוכלל שכולו קודש לענייני אמן ותפילה.
בקו זה ניתן להאזין לשיעורים נפלאים,
לסיפורים מרתקים ולשלל תכנים מעניינים נוספים המתחדשים מדי שבוע,
בהגשה מקצועית ומוקפדת כמסורת ‘בני אמונים’.

פעילות תתי”ם ובתי ספר

אין זה סוד כי עיקר פעילות הארגון מתמקדת בצעירי הצאן, דור העתיד של עמנו.
בשיתוף פעולה פורה עם מנהלי בתי הספר ותלמודי התורה,
נערכים מעת לעת מבצעים מגוונים במטרה להכניס למודעות הילדים את חשיבותה של מצות עניית אמן בכוונה ובפרט אחר ברכות השחר.
בשנים האחרונות נערכו מספר כנסים נפרדים למנהלי ומנהלות תלמודי התורה ובתי הספר,
בכנסים מפוארים אלו לובנו בצוותא שלל נושאים חינוכיים הנוגעים לחיזוק התפילה ועניית אמן בקרב ילדי ישראל,
תוך מתן דגש לגישה חינוכית בעלת ראייה ארוכת טווח, שמטרתה להפוך הרגלים אלו בקרב הילדים לקניין נצח.
במסגרת המבצע הפופולרי – “אמן בכל בית”, פועל הארגון ליצירת מסגרת תומכת לילדי “בני אמונים”,
כדי שהחיזוק לא יוותר בינות לכותלי בית הספר בסיום יום הלימודים, אלא ימשיך עם הילדים הביתה, ואף יגרור אחריו את שאר בני המשפחה.

פעילות נוער ומבוגרים

בקרב האוכלוסייה הבוגרת פועל הארגון רבות בעיקר בהסברה.
בבתי הכנסת פועל הארגון באופן ממוקד באמצעות מערך ‘גבאי אמן’ שתפקידם לעורר ולחזק את עניית אמן בקרב המתפללים.
גם בהיכלי הישיבות והכוללים נערכת פעילות מקיפה הכוללת הסברה תואמת, מבצעי עידוד נושאי מלגות מכובדות ועוד.

פעילויות שונות

בנוסף לפעילויות אלו עוסק הארגון בפעילות חסד מגוונות,
דוגמת חלוקת נעליים בערבי חגים ועזרה למשפחות גם בפעילות זאת משכיל הארגון לשלב את המסר המרכזי של חיזוק עניית אמן.