שירים על אמן בעברית

מאריכין לו

אמן – כתר מלוכה

אמן באמונה

להצילם מכל צרה וצוקה

כאן לא מדברים

בבית דין של מעלה

ברכות השחר

אמא, נוחי בשלום

אמן זו הסגולה

קדש את שמך

וכל אשר יעשה יצליח