פרשת דברים                             פרשת ואתחנן                             פרשת עקב                                פרשת ראה

וכל מאמינים פרשת דברים ביידיש       וכל-מאמינים-ואתחנן-אידיש-למייל--1       וכל-מאמינים-אידיש---עקב-למייל-1       וכל-מאמינים-ראה-אידיש-למייל-1

 

פרשת שופטים                           פרשת כי תצא                            פרשת כי תבא                             פרשת ניצבים – וילך

וכל-מאמינים-שופטים-אידיש-למייל-1       פרשת כי תצא ביידיש       וכל מאמינים פרשת כי תבוא באידיש       וכל-מאמינים-ניצבים-וילך-אידיש-

כתיבת תגובה