לעלוני 'וכל מאמינים' דברים באנגלית לשנת תשע"ו לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' דברים באנגלית לשנת תשע"ה לחצו כאן

 

פרשת דברים                             פרשת ואתחנן                             פרשת עקב                               פרשת ראה

וכל מאמינים - דברים באנגלית תשע"ז       וכל מאמינים - ואתחנן באנגלית תשע''ז       וכל מאמינים פרשת עקב באנגלית תשע"ז       וכל מאמינים פרשת ראה באנגלית תשע"ז

 

פרשת שופטים                            פרשת כי תצא                           פרשת כי תבוא                           פרשת ניצבים וילך

וכל מאמינים פרשת שופטים באנגלית תשע"ז       וכל מאמינים - כי תצא באנגלית תשעז       וכל מאמינים - כי תבא באנגלית תשעז       וכל מאמינים ניצבים וילך באנגלית תשע"ז