לעלוני 'וכל מאמינים' דברים ביידיש לשנת תשע"ו לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' דברים ביידיש לשנת תשע"ה לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' דברים ביידיש לשנת תשע"ד לחצו כאן

 

פרשת דברים                              פרשת ואתחנן                           פרשת עקב                                פרשת ראה

וכל מאמינים - דברים תשע"ז       וכל מאמינים - ואתחנן תשע''ז       וכל מאמינים פרשת עקב תשע"ז       וכל מאמינים פרשת ראה תשע"ז

 

פרשת שופטים                            פרשת כי תצא                           פרשת כי תבוא                           פרשת ניצבים וילך

וכל מאמינים פרשת שופטים תשע"ז       וכל מאמינים - כי תצא תשעז       וכל מאמינים - כי תבא תשעז       וכל מאמינים ניצבים וילך תשע"ז