לעלוני 'וכל מאמינים' לשנת תשע"ה לחצו כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' לשנת תשע"ד לחצו כאן

פרשת דברים                              פרשת ואתחנן                            פרשת עקב                               פרשת ראה

וכל מאמינים - דברים תשע''ו       וכל מאמינים - ואתחנן תשע''ו       וכל מאמינים - עקב תשע''ו       וכל מאמינים - ראה תשע''ו

 

פרשת שופטים                            פרשת כי תצא                            פרשת כי תבוא                          פרשת ניצבים

וכל מאמינים - שופטים תשע''ו       וכל מאמינים - כי תצא תשע''ו       וכל מאמינים - כי תבא תשע''ו       וכל מאמינים - נצבים תשע''ו

 

פרשת וילך

וכל מאמינים - וילך תשע''ו