פרשת שמות                             פרשת וארא                             פרשת בא                                פרשת בשלח

וכל-מאמינים-אידיש-----שמות-תשע''ה-1       וכל-מאמינים-אידיש---וארא-תשע''ה--1       וכל-מאמינים-אידיש---בא-תשע''ה--1       וכל-מאמינים-אידיש---בשלח-תשע''ה-pdf-1

פרשת יתרו                              פרשת משפטים                         פרשת תרומה                           פרשת תצווה

וכל-מאמינים-אידיש---יתרו-תשע''ה--1       וכל-מאמינים-אידיש---משפטים-תשע''ה--1       וכל-מאמינים-אידיש---תרומה-תשע''ה--1       וכל-מאמינים-אידיש---תצווה-תשע''ה-1

פרשת כי תשא                          פרשת ויקהל פקודי

וכל-מאמינים-אידיש---כי-תשא-תשע''ה-1       וכל-מאמינים-אידיש---ויקהל-פקודי--תשע''ה--1

כתיבת תגובה